AJUDA

HORARI D‘ATENCIÓ:

DiaMatíTarda
Dilluns a Divendres07:00 h. a20:00 h.
Dissabte 08:00 h. a 13:00 h. Tancat
Diumenge i festiusTancat

En funció de les seves necessitats, podrem disposar horaris especials de lliurament i recollida de vehicles fora d’horari d’oficina, especialment en períodes de vacances i /o festius.

ELS ACCESSORIS

VAN CAR li donarà de cadenes per a neu si vostè les sol · licita amb suficient antelació. Però serà responsabilitat del client la correcta instal · lació d’aquest element de seguretat sempre que necessiti viatjar per carreteres on sigui obligatori circular amb elles.

La cadires per a nadons proporcionades per VAN CAR hauran de ser instal · lades pel client i serà responsabilitat seva la correcta instal · lació de les mateixes.

SORTIR DEL PAÍS

Per viatjar fora del país el client haurà de sol · licitar expressament l’autorització de VAN CAR i ha d’informar el país al qual es vol desplaçar i obtenir el consentiment exprés de VAN CAR.

LES ASSEGURANCES I LES SEVES COBERTURES

 

Les tarifes de lloguer inclouen les cobertures de l’assegurança obligatòria de l’automòbil i del Complementari de responsabilitat civil pels danys i perjudicis davant tercers derivats de l’ús i circulació del vehicle (assegurança CDW).

També estan assegurats els danys propis al vehicle (excepte la franquícia corresponent a cada categoria), produïts com a conseqüència d’accident, danys en vidres, robatori del vehicle o incendi fortuït.

IMPORT DE LES FRANQUÍCIES DE LES DIFERENTS CATEGORIES, NO INCLOSES EN L’ASSEGURANÇA CDW:

Turismes petits
……………………………..363,00€ I.V.A. inclòs
Turismes, mitjans
……………………………..726,00€ I.V.A.inclòs
Turismes grans
……………………………..726,00€ I.V.A.inclòs
Microbús amb maleter gran
……………………………..1.089,00€ I.V.A. inclòs
Microbús
……………………………..726,00€ I.V.A.inclòs
Furgonetes petites
……………………………..544,50€ I.V.A. inclòs
Furgonetes mitjanes
……………………………..726,00€ I.V.A.inclòs
Furgonetes grans
……………………………..726,00€ I.V.A.inclòs
Camions……………………………..726,00€ I.V.A. inclòs
 L’assegurança no cobreix els danys produïts per causes alienes al trànsit rodat, els danys a l’interior del vehicle, i aquells altres causats per negligència manifesta del conductor. Tampoc cobreix aquells produïts per circular en vies no autoritzades al normal trànsit rodat (pistes forestals, circuits esportius, llocs restringits per a la circulació com ports i / o aeroports, etc.).

A TENIR MOLT EN COMPTE

Les punxades i / o rebentades aniran sempre a càrrec del client.

VAN CAR no es responsabilitza en cap cas dels danys a les mercaderies i / o equipatges que el client pugui transportar al vehicle.

En VAN CAR li lliurarem el vehicle amb el dipòsit de combustible ple. Vostè pot tornar ple o bé li carregarem a la seva factura final la diferència de combustible a preu de mercat però sense cap altre càrrec adicional ni penalització per omplir-.

Recordeu que és responsabilitat del client, si s’escau, proveir el vehicle amb el combustible adequat. Si té dubtes assegureu de preguntar al nostre personal el tipus de combustible que necessita el vehicle que li lliurem.

En cas de patir una avaria o qualsevol altre tipus de problema durant el lloguer del seu vehicle, pot trucar al nostre servei d’assistència en carretera, actiu les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. I també pot posar-se en contacte amb la nostra oficina des d’on, dins del nostre horari d’atenció, l’assessorarem i / o ajudarem a resoldre el problema com més aviat millor.

Si vostè està interessat en que li fem lliurament i / o anem a retirar el vehicle llogat al seu domicili VAN CAR disposa d’un servei de lliuraments i recollides amb càrrec. Consulti diferents possibilitats.

Vosté no podrà reservar un vehicle a través de la nostra pàgina, però tindrà la possibilitat de veure i calcular el preu del vehicle que li interessa. Seguidament i seguint les senzilles instruccions de la nostra pàgina podrà enviar la seva consulta bé per correu electrònic a la qual li respondrem el més aviat possible, o bé trucant al nostre telèfon: 93 789 24 26, on, dins del nostre horari d’atenció, li respondrem immediatament i formalitzarem així la seva reserva.

A VAN CAR no li demanem cap dipòsit ni càrrec a la seva targeta abans que Vostè retiri el vehicle, llevat que vostè ho sol · liciti.

CANCEL·LACIÓ D’UNA RESERVA

Si vostè té una reserva i la vol cancel · lar no li suposarà cap càrrec (excepte en els casos acordats prèviament per les dues parts), de manera que li preguem que en cas de no precisar del vehicle no s’oblidi de cancel · lar la reserva.

RECOLLIDA, DEVOLUCIÓ Y CONTRACTE

En el moment del lliurament del vehicle, el personal de VAN CAR té l’obligació de revisar amb vostè, de manera que conjuntament puguin assenyalar, si s’escau a l’apartat existent per a això en el contracte de lloguer, qualsevol desperfecte i / o deficiència que el vehicle pogués tenir.

De la mateixa manera que a la devolució del vehicle nostre personal té l’obligació d’assenyalar qualsevol desperfecte i / o deficiència d’aquest.

En el contracte de lloguer que se li lliura en el moment de recollir el vehicle es detalla entre altres coses: l’import de la franquícia, el pes màxim (en el cas de vehicles industrials) que pot carregar, els quilòmetres de sortida del vehicle i l’estat del dipòsit. No oblidi repassar aquest detall i si té algun dubte, pregunteu al personal de VAN CAR.

En el moment del lliurament del vehicle, dins del nostre horari d’atenció, tancarem el seu contracte de lloguer i li lliurarem el mateix tancat i la factura del lloguer. Fora del nostre horari d’oficina li farem arribar la factura a l’adreça que ens hagi facilitat per a això.

Si vostè prefereix rebre la factura per correu electrònic faci-ho saber a la persona de VAN CAR que l’atén juntament amb la seva adreça de correu i li farem arribar la seva factura per aquest mitjà com més aviat millor.

FORMES DE PAGAMENT

Per retirar el seu vehicle li realitzarem una retenció en funció de la durada del seu lloguer a la targeta de crèdit.

Al finalitzar el servei de lloguer vostè podrà liquidar la seva factura si desitja en efectiu o mitjançant càrrec a la targeta de crèdit jo de dèbit.

PER PRORROGAR EL LLOGUER

Si vostè desitja prorrogar el contracte de lloguer ha de posar-ho en coneixement de VAN CAR abans de la fi del contracte que té vigent i amb temps suficient per poder proveir d’un nou contracte estès fins a la data de la seva pròrroga.

És responsabilitat del client portar el contracte de lloguer vigent en el vehicle, no tenir-lo o portar vençut pot donar lloc a una sanció per part de l’autoritat competent.

I si té algun dubte o pregunta no oblidi consultar al nostre personal que està per atendre, ajudar i servir-lo en el possible.

Darrera actualització Octubre 2019